Zgjidhni vendin ose rajonin tuaj.

Close
Hyni Regjistrohu E-mail:Info@infinite-electronic.hk
0 Item(s)

Kushtet e Përdorimit

Kjo marrëveshje detajon afatet dhe kushtet e www. Infinite-Electronic.hk, nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem mos ngurroni të na kontaktoni!

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë afat përdorimi dhe deklaratën e privatësisë para se të regjistroheni në Infinite-Electronic.hk. Pasi ju jeni regjistruar me sukses, menosni që keni lexuar, pranuar dhe pranuar të gjitha termat dhe kushtet në lidhje me përdorimin dhe deklaratën e privatësisë. ne do të publikojmë versionin e përditësuar në Infinite-Electronic.hk, nëse e ndryshuam këtë deklaratë. i gjithë përmbajtja e marrëveshjes do të hyjë në fuqi në datën e publikimit. nëse nuk pajtoheni me këtë rishikim, duhet të përfundoni marrëdhënien me Infinite-Electronic.hk.

1, REGJISTRIMI I USHTRIMIT:

1), Kualifikimi i Përdoruesit:
Të gjithë përdoruesit e Infinite-Electronic.hk duhet të jenë kompani ose individë të cilët mund të nënshkruajnë kontratë të detyrueshme ligjore sipas ligjit. Ju lutemi mos e përdorni shërbimin tonë nëse nuk jeni kualifikuar. Ju nuk mund të transferoni ose të shisni llogarinë tuaj Infinite-Electronic.hk. Infinite-Electronic.hk rezervon të drejtën për të pezulluar ose përfunduar llogarinë tuaj sipas dëshirave të tyre.
2), Shkrimi i materialit:
Të gjithë përdoruesit duhet të ofrojnë informacione reale dhe të vlefshme personale për COMPONENTS-CENTER.COM, për të siguruar biznesin normal. Nëse ndonjë ndryshim, ju lutemi njoftoni dhe përditësoni Infinite-Electronic.hk menjëherë.
Të gjithë përdoruesit e Infinite-Electronic.hk pranojnë të pranojnë email dhe mesazhe nga partnerët Infinite-Electronic.hk ose Infinite-Electronic.hk.

2, PRIVACY:

Infinite-Electronic.hk ka deklaratë të privatësisë për të gjithë përdoruesit duke përfshirë marrëveshjen e përdoruesit. Ju duhet të lexoni dhe të pranoni deklaratën e privatësisë për të përdorur Infinite-Electronic.hk kur regjistroheni dhe do të jeni subjekt i kufizimeve nga rregulli (dhe Infinite-Electronic.hk çdo version i përditësuar i deklaratës së privatësisë) në periudhën e përdoruesve Infinite-Electronic.hk.

3, TREGTIA:

Të gjithë përdoruesit gjatë blerjes duhet të jenë në përputhje me kushtet e mëposhtme:

4, SHËRBIMI I CILËSISË DHE PAS SHITJE:

1), Shihni shërbimin pas shitjes.
2), Cilësia e produkteve.
Produktet Infinite-Electronic.hk do të jenë në përputhje të plotë me standardet qeveritare dhe profesionale. Nëse pa standarde të mëparshme, ne do të kryejmë sipas standardeve të prodhuesit, nëse pa të gjitha standardet e mësipërme, konsumatorët mund të diskutojnë dhe vendosin midis Infinite-Electronic.hk. Cilado problem i cilësisë ose nga standardet e produkteve, përdoruesit mund të kërkojnë të kthehen ose të zëvendësojnë.

5, SIGURIA E WEBSITE:

Ju do të pranoni që ju nuk mund të hyni në faqen e internetit nga ndonjë lloj robot, Spider ose Refresh software për çdo qëllim pa lejen e Infinite-Electronic.hk në formë të shkruar.
Përveç kësaj, ju pranoni që ju nuk do të:

6, DEKLARATË E TË DREJTAVE TË TË DHËNAVE INTELEKTUALE:

E drejta e autorit, patentat, markën tregtare, sekret tregtar dhe të gjitha të drejtat e ofruara nga Infinite-Electronic.hk i përkasin Infinite-Electronic.hk. pa lejen e Infinite-Electronic.hk, çdokush ose anëtar mund të t \ 'shkarkoni, kopjoni, transmetoni, rishikoni dhe redaktoni. Përndryshe, do të bartë gjithë përgjegjësinë ligjore. Infinite-Electronic.hk posedon të drejtën për të kujtuar serverin e të dhënave të Infinite-Electronic.hk kur përdoruesi e përdor shërbimin.

7, DISKLAIM:

Infinite-Electronic.hk është përgjegjës për të ofruar mbështetje teknike të siguruar që faqja e internetit të jetë në gjendje pune, Mundohuni të shmangni ndërprerjen e shërbimit ose të kufizoni kohën e ndërprerjes në kohën më të shkurtër, sigurohuni që përdoruesi të mund të merret në internet pa probleme. Por si rezultat i forcës madhore ose arsyeve të tjera nuk mund të kontrollojë, të bëjë rrëzimin e internetit ose të paaftë për përdorim, të rezultojë në ndonjë rekord, mesazh ose informacion të humbur, Infinite-Electronic.hk është papërgjegjshmëri: dhe çdo përdorues ofrojnë rezultate të gabuara ose të papërfunduara dhe të rreme nuk mund të përdorë shërbimin Infinite-Electronic.hk ose të vuajë ndonjë humbje tjetër, Infinite-Electronic.hk është papërgjegjshmëri.

8, TË TJERËT

Kjo marrëveshje në të gjitha aspektet qeveriset nga ligjet e Hong Kongut. Ky website të gjithë përdoruesit janë në mënyrë të pakthyeshme mbajtësi Infinite-Electronic.hk është vendosur nga juridiksioni i gjykatës dhe gjykatës eprore. Dispozitat e kësaj Marrëveshjeje janë të ndashme, nëse ndonjë dispozitë e kësaj marrëveshjeje do të gjykohet si e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozita mund të fshihet dhe dispozitat e mbetura do të ekzekutohen.